Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KHAI THUẾ QUA MẠNG INTERNET (iHTKK)
I. CÁC TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG TÀI LIỆU:
 • KTQM: Khai thuế qua mạng
 • TCT: Tổng cục Thuế.
 • CQT: Cơ quan thuế.
 • CBT: Cán bộ thuế.
 • NNT: Người nộp thuế.
 • HTKK: Hỗ trợ kê khai.
 • MST: Mã số thuế.
 • NSD: Người sử dụng.
1. Bước 1: Đăng ký chữ ký số.

Để thực hiện khai thuế qua mạng, trước tiên NNT thực hiện đăng ký sử dụng và được tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng (do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động) cấp chứng thư số và thiết bị chứa chữ ký số (USB token). NNT có thể vào trang web http://kekhaithue.gdt.gov.vn để biết thông tin về các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.

2. Bước 2: Tải và cài đặt các phần mềm cần thiết cho việc KTQM.

Để thực hiện khai thuế qua mạng, ngoài phần mềm HTKK phiên bản mới nhất, NNT phải tải (download) và cài đặt một số phần mềm cần thiết hỗ trợ cho việc kết xuất tờ khai và ký điện tử (Xem chi tiết trong tài liệu hướng dẫn cài đặt).

3. Bước 3: Đăng ký sử dụng hình thức khai thuế điện tử.

Sau khi có chứng thư số, NNT đăng ký sử dụng hình thức khai thuế điện tử với Cơ quan Thuế, có 2 cách đăng ký:

Cách 1: NNT gửi hồ sơ đăng ký trực tiếp đến CQT, hồ sơ gồm có:
 • Tờ khai đăng ký sử dụng hình thức khai thuế điện tử theo mẫu số 01/ĐK-KĐT ban hành kèm theo Thông tư 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (Mẫu Tờ khai ở đầu tài liệu này).
 • “Chứng thư số” do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp (bản sao có chứng thực).
Cách 2: Đăng ký trực tuyến: (chỉ thực hiện được khi phiên bản iHTKK Ver 2.0.3 được triển khai diện rộng), trình tự thực hiện như sau:
Vào trang Web: http://kekhaithue.gdt.gov.vn, nhấn nút “Đăng ký”:
 

Nhập thông tin cần thiết của doanh nghiệp, nhấn “Tiếp tục” để lập tờ khai đăng ký. Gắn thiết bị chữ ký số (USB Token) vào máy tính, nhập tiếp số PIN của chứng thư số khi được yêu cầu:


Lưu ý: trường hợp NNT sử dụng dịch vụ T-VAN thì chọn các nhà cung cấp T-VAN trong danh sách như hình sau:


Ký điện tử và gửi hồ sơ đăng ký.
Sau khi CQT nhận được hồ sơ đăng ký và thực hiện cấp tài khoản cho NNT hoặc sau khi NNT thực hiện đăng ký trực tuyến, hệ thống sẽ tự động gửi email thông báo cấp tài khoản cho NNT. NNT kiểm tra email (hộp thư đã đăng ký với CQT trên tờ khai 01/ĐK-KĐT hoặc đã khai báo khi đăng ký trực tuyến) để biết thông tin về tài khoản của mình. Thông báo cấp tài khoản dịch vụ hệ thống NNT như hình sau:

 
4. Bước 4: Đổi mật khẩu tài khoản.

Do mật khẩu ban đầu được hệ thống sinh ra 1 cách ngẫu nhiên nên khó nhớ đối với người sử dụng, vì vậy NNT nên thực hiện đổi mật khẩu sau khi được cấp tài khoản, cách thực hiện như sau:
Truy cập vào trang Web: http://kekhaithue.gdt.gov.vn, sau đó Click chuột vào nút "Đăng nhập":


Lưu ý: Trong quá trình đăng nhập hệ thống, nếu xuất hiện các cửa sổ thông báo "Security Alert" hoặc "Security Warning" tương tự như các thông báo sau, NNT click chuột vào nút Yes để tiếp tục:


Nếu xuất hiện màn hình sau, NNT chọn "Continue to this website (not recommended":Tại màn hình đăng nhập, NNT nhập định danh (Mã số thuế) và mật khẩu theo thông báo đã nhận được từ CQT:Sau khi đăng nhập thành công, NNT vào chức năng “Tài khoản\ Đổi mật khẩu”:Tại màn hình Đổi mật khẩu, tiến hành nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới, nhắc lại mật khẩu mới, sau đó nhấn “Cập nhật” để chấp nhận thay đổi mật khẩu:


Lưu ý:
 • Không bật bộ gõ tiếng Việt khi thay đổi mật khẩu.
 • Nên đổi mật khẩu định kỳ, ít nhất 6 tháng 1 lần; Quản lý tốt mật khẩu tài khoản của mình, chỉ giao cho người có trách nhiệm quản lý mật khẩu để bảo mật thông tin.
5. Bước 5: Đăng ký các loại tờ khai thuế nộp qua mạng internet.

Sau khi được Cơ quan thuế chấp thuận việc đăng ký khai thuế điện tử, NNT truy cập trang web http://kekhaithue.gdt.gov.vn để thực hiện đăng ký các loại tờ khai thuế nộp qua mạng internet. Việc đăng ký các loại tờ khai thuế nộp qua mạng internet chỉ thực hiện lần đầu hoặc khi có thay đổi các loại tờ khai phải nộp của NNT. Các loại tờ khai có thể đăng ký khai thuế qua mạng bao gồm:
 • Tất cả các loại tờ khai thuế có trên ứng dụng Hỗ trợ kê khai phiên bản mới nhất.
 • Các loại tờ khai kê khai trực tuyến.
Để đăng ký các loại tờ khai thuế nộp qua mạng internet NNT thực hiện như sau:
 • Đăng nhập trang web http://kekhaithue.gdt.gov.vn với MST và mật khẩu của NNT.
 • Vào chức năng “Tài khoản\Đăng ký tờ khai” như hình sau:

NNT chọn các tờ khai cần đăng ký và kỳ bắt đầu kê khai, sau đó nhấn “Tiếp tục” như hình sau:Sau khi chọn các loại tờ khai, kỳ bắt đầu kê khai qua internet và nhấn "Tiếp tục" như trên, NNT kiểm tra lại thông tin đăng ký như sau:

 • Nhấn “Chọn lại” để chọn lại các tờ khai.
 • Nhấn “Chấp nhận” để hoàn thành việc đăng ký:
Sau khi đăng ký các tờ khai gửi qua mạng, NNT sẽ nhận được email thông báo xác nhận các thông tin về đăng ký nộp hồ sơ khai thuế của NNT. email thông báo này có đính kèm file thông báo định dạng PDF và có chữ ký số của TCT như sau:

Lưu ý:
·         NNT chỉ được đăng ký thêm loại tờ khai gửi qua mạng, không được phép thay đổi kỳ bắt đầu nộp tờ khai thuế qua mạng hoặc xóa bỏ đăng ký 1 tờ khai thuế. Khi có thông tin cần thay đổi, NNT liên hệ với CQT quản lý trực tiếp để được hỗ trợ.
·         Việc đăng ký thêm tờ khai gửi qua mạng NNT thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 6, Phần V.
Công việc khai thuế qua mạng được thực hiện theo đinh kỳ: tháng, quý, năm hay theo từng kỳ phát sinh. Đến kỳ khai thuế, NNT thực hiện theo trình tự sau để khai thuế qua mạng internet.
Lưu ý: Đối với các loại tờ khai chưa có trên ứng dụng HTKK phiên bản mới nhất nhưng hệ thống đã hỗ trợ kê khai trực tuyến, NNT thực hiện theo hướng dẫn tại Phần IV.

1. Tạo tờ khai điện tử trên ứng dụng HTKK:
Đối với các loại tờ khai đã có trên ứng dụng HTKK, NNT sử dụng ứng dụng HTKK phiên bản mới nhất để tiến hành lập tờ khai thuế (Các Doanh nghiệp chưa sử dụng ứng dụng HTKK có thể tham khảo thêm tài liệu hướng dẫn sử dụng trên website của ngành Thuế).
Sau khi tiến hành chọn tờ khai cần kê khai và hoàn chỉnh việc khai thuế theo các chỉ tiêu trên tờ khai và các phụ lục kèm theo, NNT thực hiện kết xuất tờ khai từ ứng dụng HTKK để tạo tờ khai điện tử phục vụ cho việc gửi tờ khai qua mạng internet. Các bước kết xuất tờ khai tùy thuộc vào từng loại tờ khai, cụ thể như sau:

a. Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT):
Đối với tờ khai 01/GTGT, NNT phải thực hiện kết xuất tờ khai chính và các phụ lục 01-3/GTGT, 01-4A/GTGT, 01-4B/GTGT, 01-5/GTGT, 01-6/GTGT (nếu có) ra file *.PDF; kết xuất phụ lục 01-1/GTGT, 01-2/GTGT ra file Excel.

NNT thực hiện theo 2 bước để tạo tờ khai và các phụ lục kèm theo:

Bước 1: Kết xuất Tờ khai chính và các phụ lục 01-3/GTGT, 01-4A/GTGT, 01-4B/GTGT, 01-5/GTGT, 01-6/GTGT (nếu có) ra file *.PDF, trình tự thực hiện như sau:
+ Mở tờ khai 01/GTGT của kỳ thuế cần gửi qua mạng internet, nhấn nút "In", như hình sau:

+ Tại cửa sổ "In tờ khai", NNT chọn máy in: “CutePDF Writer”, Nhập thông số Trang in là: “1,2,a,b,…” (trong đó: 1, 2 là các trang chứa tờ khai chính; a, b, …: là các trang chứa các phụ lục 01-3/GTGT, 01-4A/GTGT… Trừ phụ lục 01-1/GTGT và 01-2/GTGT sẽ được kết xuất dưới dạng file Excel), sau đó chọn nút "In" để kết xuất tờ khai như sau:

(Ví dụ ở hình trên: trang 3, 4 chứa phụ lục 01-1/GTGT, 01-2/GTGT;
trang 6, 7 chứa các phụ lục 01-3/GTGT, 01-4A/GTGT...)
Nếu trong danh sách máy in không có máy in "CutePDF Writer" là do NNT chưa cài đặt Phần mềm "CutePDF Writer" để hỗ trợ chức năng kết xuất tờ khai ra tệp PDF (Xem thêm tài liệu hướng dẫn cài đặt ứng dụng).
+ Tại cửa sổ "Save as" tiếp theo, NNT chọn đường dẫn và đặt tên file để lưu:

Bước 2: Kết xuất 2 phụ lục 01-1/GTGT, 01-2/GTGT (nếu có) ra file Excel, trình tự thực hiện như sau:
+ Trên ứng dụng HTKK, mở tờ khai 01/GTGT của kỳ thuế cần gửi qua mạng internet, hoàn thiện tờ khai. Nhấn nút "Kết xuất", như hình sau:

+ Tại cửa sổ tiếp theo, NNT chọn đường dẫn và đặt tên file để lưu:

Sau khi thực hiện như trên, ứng dụng sẽ kết xuất ra 1 file Excel gồm cả tờ khai chính và tất cả các phụ lục. NNT sẽ phải tách thành 2 file chứa 2 phụ lục 01-1/GTGT và 01-2/GTGT riêng rẽ. Có nhiều cách thực hiện việc tách 2 phụ lục này, nhưng có thể dùng cách sau:
+ Mở file Excel vừa kết xuất, giữ lại Sheet “PL 01-01_GTGT” và xóa tất cả các Sheet còn lại (bấm phải chuột tại các Sheet cần xóa, chọn Delete để xóa), như sau: • Chọn Menu File\ Save As… đặt lại tên file để lưu thành file Excel chứa phụ lục 01-1/GTGT.
 • Thực hiện tương tự với Sheet “PL 01-2_GTGT” để có file Excel chứa phụ lục 01-2/GTGT.
Đối với tờ khai quyết toán thuế TNCN NNT phải thực hiện kết xuất ra file Excel, không kết xuất ra file *.PDF.
Để thực hiện, NNT khai tờ khai quyết toán thuế TNCN trong ứng dụng HTKK (Hoặc ứng dụng Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN), sau đó NNT nhấn nút "Kết xuất" để kết xuất tờ khai quyết toán thuế TNCN ra file Excel:
Tại cửa sổ tiếp theo, NNT chọn đường dẫn để lưu file:

Lưu ý: NNT không được đổi tên file tờ khai quyết toán thuế TNCN.
Đối với các loại tờ khai khác trên ứng dụng HTKK, NNT sau khi kê khai xong các chỉ tiêu trên tờ khai và các phụ lục kèm theo, nhấn nút “In” để kết xuất ra tờ khai điện tử dưới dạng file *.PDF.
Tại cửa sổ "In tờ khai", NNT chọn máy in ảo “CutePDF Writer” sau đó nhấn nút “In”:

Tại cửa sổ "Save As" chọn đường dẫn và tên file cần lưu sau đó nhấn “Save”:

Lưu ý: NNT phải ghi nhớ thư mục và tên file chứa tờ khai và file chứa các phụ lục đã kết xuất ở trên để phục vụ gửi tờ khai qua mạng internet.
Sau khi tạo tờ khai điện tử như trên, NNT kết nối internet để thực hiện gửi tờ khai điện tử cho CQT qua mạng internet. Trình tự thực hiện như sau:
Bước 1: Đăng nhập cổng thông tin điện tử. Lưu ý: hệ thống chỉ hỗ trợ trình duyệt Internet Explorer.
Truy cập vào trang Web: http://kekhaithue.gdt.gov.vn, sau đó Click chuột vào nút "Đăng nhập":

Lưu ý: Trong quá trình đăng nhập hệ thống, nếu xuất hiện các cửa sổ thông báo "Security Alert" hoặc "Security Warning" tương tự như các thông báo sau, NNT click chuột vào nút Yes để tiếp tục:

Nếu xuất hiện màn hình sau, NNT chọn "Continue to this website (not recommended":

Tại màn hình đăng nhập, NNT nhập định danh (Mã số thuế) và mật khẩu để vào ứng dụng:

Bước 2: Chọn tệp (file) tờ khai điện tử. Mỗi lần thực hiện chỉ chọn được 1 tệp tờ khai.
Vào chức năng: “Nộp tờ khai\Nộp tờ khai”:

Đợi cho nút lệnh “Chọn tệp tờ khai” có hiệu lực (không bị mờ), NNT nhấn vào nút “Chọn tệp tờ khai” để bắt đầu chọn tệp (file).
Nếu nhận được thông báo sau, NNT chọn “Always trust content from this publisher” rồi nhấn “Run” để tiếp tục:

Nếu tiếp tục nhận được thông báo sau, NNT chọn “Yes” để tiếp tục:
Trường hợp sau khi chờ 1 thời gian, nút lệnh “Chọn tệp tờ khai” vẫn không có hiệu lực (bị mờ) là do NNT chưa cài phần mềm Java plug-in, hoặc cài phần mềm Java plug-in bị lỗi. NNT phải tiến hành cài lại phần mềm Java plug-in (xem thêm tài liệu hướng dẫn cài đặt). NNT có thể kiểm tra xem máy tính đã cài phần mềm Java plug-in hay chưa bằng cách: vào chức năng “Nộp tờ khai\Nộp tờ khai”, sau đó kiểm tra khay hệ thống xem có biểu tượng của phần mềm Java plug-in chưa:

Nếu chưa có biểu tượng trên là máy tính chưa cài Java Plug-in.
Sau khi chọn “Chọn tệp tờ khai”, màn hình sau sẽ xuất hiện để NNT chọn tệp tờ khai điện tử cần gửi:
Tại cửa sổ trên, NNT chuyển đến thư mục lưu tờ khai điện tử (đã kết xuất theo hướng dẫn tại Mục 1 phần này), chọn file tờ khai điện tử cần gửi, nhấn Open, lúc này tại ô "Tệp tờ khai" sẽ xuất hiện tên của tệp tờ khai điện tử cần gửi với đầy đủ đường dẫn như hình sau:
Bước 3: Ký điện tử, tải tờ khai lên mạng
NNT gắn thiết bị chứa chữ ký số (USB Token) vào máy tính. Tại màn hình sau, nhấn nút “Ký điện tử” để bắt đầu ký điện tử lên tờ khai:

Khi nhận được yêu cầu nhập số PIN, NNT nhập số PIN của chữ ký số, nhấn “Chấp nhận” để ký điện tử lên tờ khai.

Sau khi nhận được thông báo "Ký tệp tờ khai thành công", NNT tiếp tục nhấn "Xác nhận" để tải (Upload) tờ khai lên mạng.

Nếu nhận được thông báo “Tờ khai chưa được đăng ký” hoặc “Tờ khai không hợp lệ” là do NNT chưa đăng ký nộp qua mạng cho loại TK vừa tải. Nếu đăng ký Kỳ bắt đầu muộn hơn kỳ kê khai của tờ khai vừa tài thì sẽ nhận được  thông báo “Chưa đến kỳ tính thuế cần gửi”.
Trường hợp không báo lỗi, NNT chờ hệ thống upload xong tờ khai như hình sau:

Lúc này tờ khai đã được tải đến cổng thông tin của Tổng cục Thuế nhưng đang ở trạng thái chờ gửi, chưa chính thức gửi cho CQT, NNT vẫn có thể kiểm tra, hủy tờ khai để gửi lại như hình sau:
Bước 4: Bổ sung phụ lục 01-1/GTGT, 01-2/GTGT (nếu có) cho tờ khai Thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT: Sau khi tải tờ khai 01/GTGT lên cổng thông tin của Tổng cục Thuế, NNT tiến hành bổ sung lục 01-1/GTGT, 01-2/GTGT.
Sau khi tải tờ khai 01/GTGT tại màn hình "Nộp hồ sơ khai thuế", NNT chuyển đến dòng "Tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT)" trong "Danh sách tờ khai cần gửi", bấm chuột vào nút Description: http://thue24.vn/Upload/images/Articles/2011/09/NutTaiBangKe.jpg trong cột “Gửi phụ lục” để đính kèm bảng kê Excel vào tờ khai như hình sau:

Lúc này sẽ xuất hiện màn hình "Gửi tệp phụ lục", NNT tiến hành chọn loại phụ lục cần gửi, sau đó nhấn “Chọn tệp phụ lục” , như hình sau:

Tại hộp thoại Open, chuyển đến thư mục chứa các tệp phụ lục đã kết xuất, chọn tệp phụ lục tương ứng với loại phụ lục đã chọn, nhấn Open để chọn tệp (tương tự như chọn tệp tờ khai).
Sau khi chọn tệp phụ lục đúng với loại phụ lục cần gửi, NNT nhấn nút “Ký điện tử”, nhập mã PIN, nhấn nút "Xác nhận" để tải phụ lục lên cổng thông tin của Tổng cục Thuế như hình sau:


Sau khi “Xác nhận” và chờ upload phụ lục xong, sẽ xuất hiện danh sách các phụ lục cần gửi, NNT có thể chọn thêm phụ lục, xem phụ lục, xóa phụ lục như hình sau:

Sau khi kiểm tra đầy đủ phụ lục, NNT nhấn nút “Chấp nhận” để đính kèm phụ lục vào file tờ khai chính.
Lặp lại các bước từ Bước 2 đến Bước 4 cho từng loại tờ khai cần gửi trong kỳ.
Bước 5: Gửi tờ khai cho Cơ quan Thuế.
Sau khi kiểm tra lại các tờ khai và phụ lục trong "Danh sách tờ khai cần gửi", NNT bấm nút "Gửi tờ khai" để chính thức gửi tờ khai và các bảng kê đính kèm cho Cơ quan Thuế:
 
Bước 6: Kiểm tra thư điện tử.
Sau khi gửi thành công tờ khai và bảng kê đến CQT, NNT sẽ nhận được thông báo có chữ ký điện tử của TCT vào hộp thư điện tử của NNT. NNT kiểm tra thư điện tử để chắc chắn việc gửi tờ khai thành công đến CQT, nội dung thư điện tử xác nhận của CQT như sau:

Trong thông báo xác nhận, có chữ ký số của Tổng cục Thuế như sau:
Trường hợp không nhận được thư điện tử do lỗi trong quá trình gửi/nhận, NNT có thể sử dụng chức năng "Tra cứu\ Tra cứu thông báo" để kiểm tra thông tin xác nhận của CQT:


Đối với các loại tờ khai có trên ứng dụng HTKK, NNT thực hiện việc khai thuế qua mạng theo hướng dẫn tại Phần III của tài liệu này. Riêng đối với các loại tờ khai chưa có trên ứng dụng HTKK nhưng đã cho phép khai trực tuyến trên mạng, NNT thực hiện khai trực tuyến theo trình tự sau:
Lưu ý: Danh sách tờ khai có thể khai trực tuyến NNT có thể tham khảo trên các thông báo của Tổng cục Thuế trên cổng thông tin của ngành Thuế, địa chỉ: http://kekhaithue.gdt.gov.vn
Đăng nhập vào trang Web theo hướng dẫn tại Bước 1,  Mục 2, Phần III.

Phải đăng ký loại tờ khai nộp qua mạng internet trước khi thực hiện kê khai trực tuyến 
NNT vào chức năng “Kê khai trực tuyến” để tiến hành khai thuế trực tuyến:

Tại màn hình trên NNT chọn tên loại tờ khai, chọn trạng thái tờ khai (chính thức, bổ sung), chọn kỳ kê khai, sau đó nhấn “Tiếp tục”.
Sau khi chọn loại tờ khai, trạng thái và kỳ kê khai, NNT thực hiện kê khai theo các chỉ tiêu trên tờ khai
Ví dụ: Kê khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như hình sau:


Trong quá trình kê khai trực tuyến, NNT có thể sử dụng các nút lệnh sau:
 • Nhấn nút “Lưu bản nháp” để lưu lại bản nháp: NSD sử dụng chức năng này khi thực hiện kê khai chưa xong, cần lưu lại một cách tạm thời để kê khai tiếp vào lần đăng nhập sau đó.
Nếu đã thực hiện Lưu bản nháp, thì tại lần đăng nhập tiếp theo, sau khi khai báo lại loại tờ khai, trạng thái, kỳ kê khai xong và nhấn nút "Tiếp tục", số liệu đã kê khai đến thời điểm Lưu bản nháp sẽ hiển thị lại để NNT có thể chỉnh sửa lại trước khi gửi cho CQT.
 • Nhấn nút “Nhập lại” để xóa tất cả dữ liệu đang hiện trên màn hình để tiến hành nhập lại từ đầu.
 • Nhấn nút “Hoàn thành kê khai” để kết thúc việc khai thuế.
Sau khi nhấn nút “Hoàn thành kê khai”, NNT có thể kiểm tra lại kết quả kê khai của mình như màn hình sau:


Tùy theo kết quả kiểm tra, NNT có thể sử dụng các chức năng sau:
 • Nhấn nút “Sửa lại” nếu muốn sửa lại tờ khai.
 • Nhấn nút “Tờ khai PDF” nếu muốn lưu lại tờ khai trên máy tính của NNT dưới dạng file *.PDF.
Sau khi kê khai xong và kiểm tra lại số liệu, nếu chính xác, NNT nhấn nút “Ký điện tử” để ký điện tử lên tờ khai. Sau khi ký điện tử, nhấn nút “Xác nhận” để đưa tờ khai vào danh sách chờ gửi (thao tác ký điện tử, xác nhận tờ khai thực hiện tương tự như hướng dẫn tại Bước 3, Mục 2, Phần III)
Sau khi ký điện tử và nhấn nút "Xác nhận" để tải tờ khai lên mạng, NNT nhấn nút "Gửi tờ khai" tại "Danh sách tờ khai cần gửi" để gửi tờ khai đến CQT:

Kết quả gửi tờ khai thể hiện ở màn hình sau:

Sau khi tờ khai được gửi thành công đến CQT, NNT sẽ nhận được thông báo xác nhận đã gửi tờ khai có chữ ký điện tử của TCT vào hộp thư điện tử của NNT (tương tự như phần III).

Chức năng này được sử dụng khi doanh nghiệp có nhu cầu phân công riêng cán bộ thực hiện chức năng lập tờ khai và cán bộ thực hiện ký điện tử trên tờ khai. Ví dụ như sau: kế toán tạo tờ khai điện tử từ ứng dụng HTKK, sau đó sử dụng chức năng "Trình ký" trên ứng dụng để trình giám đốc, giám đốc dùng chứng thư số ký điện tử lên tờ khai và gửi tờ khai cho CQT (hiện tại chức năng này chưa thực hiện được đối với các loại tờ khai kê khai trực tuyến). Trình tự thực hiện như sau:
Tạo tờ khai điện tử:
NNT tạo tờ khai điện tử từ ứng dụng HTKK như hướng dẫn tại Mục 1, Phần III.
Trình ký:
Sau khi đăng nhập vào trang web http://kekhaithue.gdt.gov.vn như hướng dẫn ở các phần trên, NNT vào chức năng “Nộp tờ khai\Trình ký”:

Chọn tệp tờ khai  và Trình ký:
Nhấn nút “Chọn tệp tờ khai” để chọn tờ khai cần trình ký (thao tác tương tự việc chọn tờ khai để tải lên mạng), sau đó nhấn “Trình ký”.
Ký điện tử:
Sau khi kế toán đã thực hiện gửi tờ khai để trình ký, giám đốc đơn vị thực hiện đăng nhập vào cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, vào chức năng “Nộp tờ khai\Trình ký”, danh sách các tờ khai và phụ lục do kế toán đã trình ký xuất hiện như sau:
Giám đốc Doanh nghiệp có thể nhấn chuột vào tên tờ khai, bảng kê để kiểm tra lại nội dung các tờ khai, bảng kê. Trường hợp thấy tờ khai, bảng kê không đúng, giám đốc nhấn nút  Description: http://thue24.vn/Upload/images/Articles/2011/09/NutXoaToKhai.jpg  để xóa tờ khai, bảng kê. Nếu thấy đồng ý với các tờ khai và phụ lục kế toán trình ký, giám đốc nhấn nút “Ký và nộp tờ khai” để ký điện tử và nộp tờ khai đến CQT. Nhập mã PIN của chữ ký số khi được yêu cầu:
 Sau khi nhập số PIN và bấm "Chấp nhận", tất cả các tờ khai trong danh sách trình ký sẽ được ký điện tử và gửi đến CQT.
Sau khi các tờ khai đã được gửi thành công đến CQT, NNT sẽ nhận được thông báo có chữ ký điện tử của TCT gửi vào hộp thư điện tử của NNT tương tự như những trường hợp gửi tờ khai bằng các hình thức khác.
Chức năng này cho phép NNT có thể tra cứu lại danh sách các tờ khai đã gửi qua mạng internet cho CQT, xem lại tờ khai, chép lại tờ khai về máy tính của NNT, hoặc gửi bổ sung phụ lục 01-1/GTGT, 01-2/GTGT của tờ khai 01/GTGT. Trình tự thực hiện như sau:
Sau khi đăng nhập vào trang web http://kekhaithue.gdt.vn, NNT vào chức năng “Tra cứu\Tra cứu tờ khai”:
Lựa chọn các điều kiện tra cứu, sau đó nhấn nút “Tra cứu”, kết quả thỏa mãn điều kiện tra cứu sẽ thể hiện như màn hình sau:
NNT có thể tải tờ khai về (Download) bằng cách bấm chuột vào tên tờ khai.
Lưu ý: NNT có thể download tất cả các tờ khai đã gửi trừ tờ khai quyết toán thuế TNCN. Trường hợp NNT muốn download tờ khai quyết toán thuế TNCN đã gửi, NNT liên hệ với CQT quản lý trực tiếp.
Áp dụng cho trường hợp NNT gửi thiếu bảng kê 01-1/GTGT, 01-2/GTGT. Thực hiện như sau:
NNT thực hiện chức năng tra cứu tờ khai với điều kiện:
 • Tờ khai: Tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT)
 • Ngày nộp từ ngày - Đến ngày: nhập vào ngày (hoặc khoảng thời gian) NNT đã thực hiện gửi tờ khai 01/GTGT bị thiếu các bảng kê.
Tại màn hình kết quả tra cứu tờ khai sau:

Chuyển đến tờ khai cần gửi bổ sung bảng kê, nhấn vào nút  Description: http://thue24.vn/Upload/images/Articles/2011/09/NutTaiBangKe.jpg để bổ sung thêm bảng kê vào tờ khai như hình trên.
Màn hình "Gửi tệp phụ lục" sẽ xuất hiện, NNT thực hiện chọn phụ lục cần bổ sung để gửi, thao tác thực hiện giống như thao tác bổ sung phụ lục tại Bước 4, Mục 2, Phần III.
Chức năng này cho phép NNT tra cứu lại toàn bộ các thông báo CQT đã gửi cho NNT thông qua hệ thống khai thuế qua mạng. Các thông báo này đã được hệ thống gửi tự động đến hộp thư NNT, tuy nhiên NNT cũng có thể dùng chức năng này để xem lại hoặc tải các thông báo nói trên. Trình tự thực hiện như sau:
NNT vào chức năng “Tra cứu\Tra cứu thông báo”, nhập các điều kiện tra cứu, sau đó nhấn nút "Tra cứu" như màn hình sau:

Danh sách các thông báo phù hợp với điều kiện tra cứu sẽ được hiển thị như sau:

Nhấn nút Description: http://thue24.vn/Upload/images/Articles/2011/09/NutTaiThongBao.jpg trong cột “Tải về” để tải các thông báo có chữ ký của TCT.
Trong quá trình hoạt động, NNT có thể thay đổi các thông tin liên quan đến những thông tin đã khai báo khi đăng ký sử dụng dịch vụ với CQT, chẳng hạn như: số điện thoại, địa chỉ email tiếp nhận thông tin từ CQT. Khi có những thay đổi này, NNT vào chức năng này để khai báo lại. Trình tự thực hiện như sau:
NNT vào chức năng “Tài khoản\Thay đổi thông tin”, màn hình thay đổi thông tin sẽ hiện ra như sau:

NNT nhập lại số điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử mới của mình, sau đó nhấn “Cập nhật” để lưu lại thông tin.
Khi phát sinh loại tờ khai mới cần gửi qua mạng, NNT cần thực hiện đăng ký thêm loại tờ khai phải nộp qua mạng. Trình tự thực hiện như sau:
Đăng nhập vào trang web http://kekhaithue.gdt.gov.vn, chọn chức năng “Tài khoản\Đăng ký tờ khai” như hình sau:

Ứng dụng sẽ thể hiện danh sách tờ khai NNT đã đăng ký nộp qua mạng như hình sau:

NNT kiểm tra danh sách tờ khai đã đăng ký, nếu cần đăng ký thêm loại tờ khai, bấm nút lệnh "Đăng ký thêm tờ khai", màn hình "Đăng ký tờ khai thuế nộp qua mạng" sẽ xuất hiện, NNT chọn các tờ khai cần đăng ký và kỳ bắt đầu kê khai, sau đó nhấn “Tiếp tục” như hình sau:

Sau khi chọn các loại tờ khai, kỳ bắt đầu kê khai qua internet và nhấn "Tiếp tục", NNT kiểm tra lại thông tin đăng ký như sau:

 • Nhấn “Chọn lại” để chọn lại các tờ khai.
 • Nhấn “Chấp nhận” để hoàn thành việc đăng ký:

Sau khi đăng ký các tờ khai gửi qua mạng, NNT sẽ nhân được email thông báo xác nhận các thông tin về đăng ký nộp hồ sơ khai thuế của NNT. eMail thông báo này có đính kèm file thông báo định dạng PDF và có chữ ký số của TCT.
Để ngừng khai thuế qua mạng, NNT vào chức năng “Tài khoản\ Ngừng dịch vụ”, nhập lý do ngừng và nhấn “Đăng ký ngừng” như màn hình sau:

Sau khi thực hiện NNT sẽ nhận được thông báo từ CQT  thông qua hộp thư điện tử như sau:

Lưu ý:
 • Sau khi đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ, NNT sẽ không đăng nhập được vào ứng dụng.
 • NNT muốn đăng ký sử dụng lại dịch vụ sẽ phải thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.
Chức năng này cung cấp cho NNT các tài liệu hướng dẫn sử dụng, cho phép tải các phần mềm có liên quan, cách khắc phục một số lỗi thường gặp, địa chỉ liên hệ của các đơn vị cung cấp chứng thư số... Để xem thông tin trợ giúp, NNT vào chức năng “Trợ giúp” như sau:

Các nội dung hỗ trợ bao gồm:
 • Các hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn cài đặt liên quan đến ứng dụng:
 • Bộ cài đặt các phần mềm liên quan:
 • Những vướng mắc NNT gặp phải khi sử dụng ứng dụng:
 • Địa chỉ các nhà cung cấp chứng thư số:
VI. KÝ TỜ KHAI OFFLINE:
Trong trường hợp máy tính dùng để ký điện tử lên tờ khai không kết nối internet, NNT có thể sử dụng ứng dụng ký điện tử offline (Sign Offline) để ký các tờ khai, phụ lục kết xuất từ ứng dụng HTKK trước khi gửi đến CQT qua mạng.
Để thực hiện điều này, máy tính phải được cài đặt công cụ ký offline (xem thêm tài liệu hướng dẫn cài đặt). Đối với các phụ lục 01-1/GTGT, 01-2/GTGT phải kết xuất ra file Microsoft Excel 2007. Trình tự thực hiện như sau:
Bước 1: Tạo tờ khai điện tử: NNT thực hiện kết xuất tờ khai, phụ lục từ ứng dụng HTKK theo hướng dẫn tại Mục 1, Phần III bài viết này.
Bước 2: Ký điện tử offline, thực hiện như sau:
Gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính.
Chạy ứng dụng ký offline bằng cách nhấn chuột vào biểu tượng  trên Desktop, màn hình chính của ứng dụng xuất hiện như sau:
 
NNT chọn đường dẫn đến file tờ khai, phụ lục cần ký, chọn tờ khai, phụ lục, chuyển file sang danh sách tờ khai chờ ký. Sau đó nhấn nút “Ký file”: Khi nhận được thông báo "Bạn có muốn chọn thư mục chứa file đã ký không?", NNT chọn "Yes", sau đó chọn thư mục lưu file sau khi ký, chọn chữ ký cần ký trong chứng thư (1 chứng thư có thể chứa nhiều chữ ký số), nhập mã PIN tương ứng với chữ ký số vừa chọn. Nếu ký thành công, NNT sẽ nhận được thông báo ký tờ khai thành công như hình trên.
Bước 3: Tải tờ khai đã ký offline lên cổng thông tin của Tổng cục Thuế:
Chép các file đã ký offline sang máy tính có kết nối internet, đăng nhập vào trang Web http://kekhaithue.gdt.gov.vn
Vào chức năng: “Nộp tờ khai\ Nộp tờ khai”, nhấn vào nút “Chọn tệp tờ khai” như hình sau:
Chuyển đến thư mục chứa file cần gửi, chọn file tờ khai đã ký offline, nhấn Open:
Nhấn xác nhận để tải tờ khai lên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế:
Chờ hệ thống upload xong tờ khai:
Bước 4: Bổ sung phụ lục 01-1/GTGT, 01-2/GTGT (nếu có) cho tờ khai Thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT: Sau khi tải tờ khai 01/GTGT lên cổng thông tin của Tổng cục Thuế, NNT tiến hành bổ sung lục 01-1/GTGT, 01-2/GTGT.
Sau khi tải tờ khai 01/GTGT tại màn hình "Nộp hồ sơ khai thuế", NNT chuyển đến dòng "Tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT)" trong "Danh sách tờ khai cần gửi", bấm chuột vào nút Description: http://thue24.vn/Upload/images/Articles/2011/09/NutTaiBangKe.jpg trong cột “Gửi phụ lục” để đính kèm bảng kê Excel vào tờ khai như hình sau:
Lúc này sẽ xuất hiện màn hình "Gửi tệp phụ lục", NNT tiến hành chọn loại phụ lục cần gửi, sau đó nhấn “Chọn tệp phụ lục” , như hình sau:
Tại hộp thoại Open, chuyển đến thư mục chứa các tệp phụ lục đã kết xuất và đã ký offline, chọn tệp phụ lục tương ứng với loại phụ lục đã chọn, nhấn Open để chọn tệp (tương tự như chọn tệp tờ khai).
Sau khi chọn tệp phụ lục đúng với loại phụ lục cần gửi, NNT nhấn nút "Xác nhận" để tải phụ lục lên cổng thông tin của Tổng cục Thuế.
Sau khi “Xác nhận” và chờ upload phụ lục xong, sẽ xuất hiện danh sách các phụ lục cần gửi, NNT có thể chọn thêm phụ lục, xem phụ lục, xóa phụ lục như hình sau:
Sau khi kiểm tra đầy đủ phụ lục, NNT nhấn nút “Chấp nhận” để đính kèm phụ lục vào file tờ khai chính.
Lặp lại các bước Bước 3 và Bước 4 cho từng loại tờ khai cần gửi trong kỳ.
Bước 5: Gửi tờ khai cho CQT. Tại màn hình gửi tờ khai, NNT kiểm tra lại các tờ khai cần gửi:
 • Nhấn chuột vào tên tờ khai để xem lại tờ khai.
 • Nhấn chuột vào nút  Description: http://thue24.vn/Upload/images/Articles/2011/09/NutXoaToKhai.jpg  trong cột “Hủy bỏ” để xóa tờ khai.
 • NNT nhấn nút “Gửi tờ khai” để gửi tờ khai đến CQT. Sau khi tờ khai gửi thành công đến CQT, NNT sẽ nhận được thông báo xác nhận đã gửi tờ khai, thông báo này được gửi vào hộp thư điện tử của NNT và có chữ ký của TCT.
Trên ứng dụng HTKK, khi chọn in, trong danh sách máy in không có máy in "CutePDF Writer" và không kết xuất được được tờ khai ra file PDF chuẩn.
Nguyên nhân: chưa cài đặt phần mềm hỗ trợ chức năng kết xuất tờ khai ra tệp PDF "CutePDF Writer"
Cách khắc phục: cài phần mềm "CutePDF Writer" theo tài liệu hướng dẫn cài đặt.
Sau khi nhấn vào "Chọn tệp tờ khai", không thấy có chức năng nào tiếp theo, thấy trên thanh Status của trình duyệt có thông báo "errors on page".


Nguyên nhân: Lỗi khi nạp Java Plug-in
Cách khắc phục: Vào trình duyệt Internet Explorer, vào Tools --> manage add on --> chọn Java plug-in và disable. Khởi động lại trình duyệt IE, vào lại manage add on và Enable Java Plug-in. Nếu vẫn không thực hiện được thì chuyển qua thực hiện ký điện tử trên máy khác.
Khi ký điện tử, nhận được thông báo “Thiết bị chứng thư số chưa được cài đặt”.
Nguyên nhân: chưa cài đặt thành công thiết bị chứng thư số.
Cách khắc phục: Gỡ bỏ việc cài đặt thiết bị chứng thư số -> khởi động lại -> cài lại thiết bị -> khởi động lại sau đó thực hiện lại các bước ký và gửi bình thường.
Khi ký điện tử, nhận được thông báo “Chứng thư số chưa khai báo với cơ quan thuế”. 
Nguyên nhân: Do số serial number của USB token đăng ký với CQT bị sai.
Cách khắc phục: Kiểm tra lại số serial trên chứng thư số và trên tờ khai đăng ký khai thuế gửi CQT. Liên hệ với CQT, để bộ phận cấp tài khoản kiểm tra, nhập lại số serial number chính xác của USB token.
Sau khi chọn tờ khai, thực hiện ký điện tử, chỉ thấy mờ 2 các nút lệnh mà không ký được. Mặc dù đã cài đặt đầy đủ các phần mềm.
Nguyên nhân: do doanh nghiệp thực hiện việc nộp tờ khai thuế qua mạng sử dụng trình duyệt FireFox. 
Các khắc phục: sử dụng trình duyệt Internet Explorer để thực hiện nộp tờ khai thuế qua mạng.
Khi thực hiện kê khai trực tuyến, sau khi kê khai xong, thực hiện ký điện tử, hệ thống thông báo đang ký điện tử, nhưng đợi mãi mà không thấy ký thành công.
Cách khắc phục: khi bấm "Ký điện tử" với chức năng kê khai trực tuyến, hệ thống sẽ đưa ra 1 pop-up. Cần cho phép (Allow) để cho pop up chạy, khi đó sẽ ký điện tử thành công.
Ngoài ra còn một số trường hợp không ký được do:
 • Chưa cài đặt thành công Phần mềm Java plug-in;
 • Nhập sai mã Pin hoặc chọn sai đường dẫn file cần ký điện tử.
Sau khi ký điện tử thành công nhấn “Xác nhận”, ứng dụng thông báo “Tờ khai chưa được đăng ký” hoặc “Tờ khai không hợp lệ”.
Nguyên nhân: chưa đăng ký khai qua mạng cho loại TK vừa thực hiện gửi.
Cách khắc phục: Đăng ký khai qua mạng cho loại TK vừa thực hiện gửi.
Sau khi ký điện tử thành công nhấn “Xác nhận”, ứng dụng thông báo “Chưa đến kỳ tính thuế cần gửi”.
Nguyên nhân: Đăng ký Kỳ bắt đầu muộn hơn kỳ kê khai của TK cần nộp. 
Cách khắc phục: liên hệ CQT đề nghị điều chỉnh lại Kỳ bắt đầu.


Nếu NNT dùng trình duyệt "FireFox Mozilla" để vào ứng dụng thì khi Chọn lại tờ khai, kỳ kê khai sau đó nhấn tiếp tục thì sẽ nhận được thông báo “......Error 500 Service”. Do đó NNT càn sử dụng trình duyệt Internet Explorer để khai thuế qua mạng.
Khi ký điện tử xong, không gửi được và nhận được thông báo “Tệp tờ khai không hợp lệ” hoặc “Dịch vụ ngừng cung cấp” 
Nguyên nhân: Do file PDF được kết xuất ra chưa chuẩn.
Cách khắc phục: cài lại phần mềm HTKK.
Chúc các bạn thành công ! 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét